อนุทิน 43462 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ความเป็นผู้ใหญ่ (maturity) ของคนขึ้นอยู่กับสังคมรอบข้างที่เขาอยู่อาศัยด้วย สาเหตุนี้เองที่อยากให้นักศึกษาที่ดูแลอยู่ควรไปอยู่ต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งปี เพื่อเขาจะได้ "รู้จัก" ประเทศไทย ไม่จะเป็นต้องไป developed country แต่ไปประเทศไหนก็ได้

แต่ถ้าไปอยู่ไหนก็ตาม หากไปอยู่ในกลุ่มคนไทยแม้จะอยู่ต่างประเทศก็ไม่มีความหมาย ก็ยังไม่ได้รู้จักประเทศไทยอยู่ดี...

เขียน 13 Aug 2009 @ 08:25 () แก้ไข 13 Aug 2009 @ 08:28, ()


ความเห็น (0)