อนุทิน 43443 - Krittaya-Kan

  ติดต่อ

๑. ศาสตร์การประเมินได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวาง แต่ในทางปฏิบัติดูเหมือนว่า CIPP Model ของ Stufflebeam และคณะ มักจะเป็นคำตอบสุดท้ายของในการเลือกใช้รูปแบบการประเมินของนักประเมิน โดยเฉพาะวงการศึกษา ดิฉันไม่ปฏิเสธคุณค่าของรูปแบบประเมินดังกล่าว หากแต่อยากเสนอแนวคิดการประเมินที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่รู้จักกันดีในหมู่นักวิชาการ "การประเมินเสริมพลัง" Empowerment Evaluation ซึ่งเป็นแนวคิดการประเมินที่อิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวคิดการประเมินที่ให้ผลผลิตการประเมินมากกว่าการรายงานคุณค่า

ทางเลือกใหม่สำหรับนักวิจัยและพัฒนา....

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)