อนุทิน 43412 - สีตะวัน

  ติดต่อ

  • วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ถือว่า "ดอกมะลิ" สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา
  • วันนี้อยู่เวรนอกเวลาราชการ ...8 - 20 น.  ทำดีเพื่อแม่ ...OT วันนี้ยกให้แม่หมดเลย ..55 5
  เขียน:  

ความเห็น (0)