อนุทิน 43394 - kaen-kumchorn

kaen-kumchorn

๑๑ สิงหา เข้าสวนจิตร พร้อมคณะอัยการ

สมเด็จตรัสดีมากทุกคนมีความสุข แม้จะเป็นการอ่านแต่ข้าหลวงของท่านได้เตรียมเรื่องไว้อย่างดี ทรงตรัสเป็นกลางๆไม่เข้าใครออกใคร ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป

บ้านเมืองเราเวลานี้กำลังเข้ายุคคับขัน  หากคนไทยยังแก้ไขสถานะการณ์นี้ไม่ได้ เราคงพัฒนาประเทศไปไม่ได้เช่นกัน

เขียน 11 Aug 2009 @ 23:00 ()


ความเห็น (0)