อนุทิน 43391 - ครูติดดิน

  ติดต่อ

 ในหนึ่งปีกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกๆปี เป็นวันที่ลูกๆทุกคนได้มีโอกาสแดงความรักความกตัญญูต่อมารดา...แต่ในความเป็นจริงแล้ว ลูกๆทุกคนไม่ได้ มีแค่วันนี้เท่านั้นที่จะแสดงถึงความกตัญญูต่อมารดา... รักแม่ทุกวันเลย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)