อนุทิน 43374 - Sasinand

Sasinand

"ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี  รัฐบาลไม่มีเงินมาจัดสรร"

กรณีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เสนอให้โบนัสข้าราชการประจำปี 2552 กว่า 6 พันล้านบาท
เป็นเพียงข้อเสนอของ กพร.ที่ให้นำเงินเหลือจ่ายของส่วนราชการต่างๆมาใช้ในเรื่องนี้ได้หรือไม่ แต่ประเด็นคือยังไม่มีใครรู้ว่ามีเงินเหลือจ่ายหรือไม่ และหากรู้ว่ามีเงินเหลือจ่ายจะเหมาะสมหรือไม่ เรื่องนี้จึงยังไม่ผ่านความเห็นของ ครม.

เขียน 11 Aug 2009 @ 20:11 ()


ความเห็น (0)