อนุทิน 43373 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้านี้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่

  • บูรณาการให้มีการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น คณะกรรมการนักเรียน และการแสดงของนักเรียน น้ำตาไหลกับกิจกรรมกราบแม่ของเด็ก ๆ และละครสะท้อนอารมณ์ที่นักเรียนแต่ละรุ่นแสดงได้ดีมาก

  • ชมรมหุ่นยนต์ ชมรม อย.น้อยแสดงโชว์ให้แม่ทั้งหลายได้ชม
  • บ่ายพานักเรียนปลูกต้นไม้ นักเรียนม.6ส่วนหนึ่งไปปลูกต้นไม้ที่วัดบ้านโพนทอง
  • สอบถามโซ่แล้วจะไปร่วมกิจกรรมสัมมนาสภาครูอาเซียนด้วย จะเมล์บอกดร.กาญจนาคืนนี้เลย
เขียน 11 Aug 2009 @ 20:01 () แก้ไข 11 Aug 2009 @ 20:47, ()


ความเห็น (0)