อนุทิน 43372 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ลางสาด + ลองกอง = ลางกอง

ที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ใช้วิธีเอาลองกองพันธุ์ดีมาเสียบกิ่งลางสาด ได้ผลผลิตใหม่ พันธุ์ใหม่ ภูมิปัญญาไทยที่สุดยอดครับ

เขียน 11 Aug 2009 @ 19:37 ()


ความเห็น (0)