อนุทิน 43370 - ไก่...กัญญา

วันนี้เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาเฉพาะทาง EN 008  พี่แขก ดอกไม้ คนอื่น ๆ ติดงาน KM 

พาน้องทำตารางเรียนรู้  ตารางเวร ทำเนียบนักศึกษาเฉพาะทาง เพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลขอนแก่น 

มอบหมายงานน้อง ๆ ร่วมปฏิบัติงานและเลือกผู้ป่วยศึกษารายกรณีอยู่ประจำห้องตรวจ ห้องฉุกเฉิน และหน่วย EMS  

เที่ยงพาไปรับประทานอาหารที่โรงอาหาร และพาไปแนะนำให้รู้จักห้องสมุด บอกวิธีการสืบค้น บอกสถานที่ถ่ายสำเนาเอกสาร

แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล แล้ว ส่งเอกสาร ส่ง mail ให้ครูพี่เลี้ยงคนอื่น ๆ เพื่อทราบ

เวลา 15.30 น. มีนัดสอน เรื่อง Weblog ที่ห้องประชุม AE ใช้ Notebook ต่อ Wireless สะดวกดี  ก็พาสมัคร และทำประวัติ สร้างบล็อก "สัญญาใจแห่งการเรียนรู้" แต่งบล็อก ฝึกทำบันทึกแรก  ฝึกโต้ตอบความคิดเห็น  เหลือสร้างแพลนเน็ต  แทรกรูป และอื่น ๆ  วันนี้เลิก 17.50 น. ค่ะ

 

เขียน 11 Aug 2009 @ 18:15 ()


ความเห็น (0)