อนุทิน 43367 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

11 สิงหาคม  2552 เป็นวันเกิดเวปบล็อกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอขอบคุณท่านสุเพียร  คำวงศ์  หน.งานไอทีพัฒนา สสอ.ขุขันธ์ ที่ช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นให้มีวันนี้

เขียน 11 Aug 2009 @ 17:00 ()


ความเห็น (0)