อนุทิน 43364 - จอมใจ

จอมใจ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไม่เข้าใจประเทศไทยเราเป็นเมืองลุ่มน้ำ...สมเด็จก็มีทั้งห้วย หนอง บึง วัง คำ ซำ เลิง แก่ง กุด ... (เป็นชื่อที่บอกลักษณะภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำ)...ทุกเดือนน้ำประปาไม่ไหล และทุกวันที่ตื่นสายต้องคอยรอน้ำไหลเท่าฉี่แมว...แย่ๆ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองท้องถิ่น...จังซี่มันต้องไปศึกษาดูงานประเทศทะเลทรายอย่างอิสราเอล หรือไม่ก็ออสเตรเลีย...ไปกันจังเมืองลาว.

เขียน 11 Aug 2009 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)