อนุทิน 43343 - อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

  ติดต่อ

กลอนวันแม่ สำหรับ ครูแม่สุรีย์ สุวรรณสม
แม่คือผู้ให้ชีวิตและปัญญา                สอนให้พูดจาดีมีสัมมาคารวะ 
สอนลูกให้หมั่นเรียนเพียรท่องจำ       สอนคุณธรรมให้ลูกเป็นคนดี
แม่เป็นแบบอย่างของชีวิต         ให้ลูกคิดเดินตามทางแม่นำ
แม้อยู่ไกลในใจยังจดจำ     ลูกจะทำให้แม่ได้ภูมิใจ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)