อนุทิน 43338 - Sasinand

Sasinand

ณ ปัจจุบัน ระบบการสอน ที่ยึดหลักว่า...
ธรรมชาติการเรียนรู้  มีอยู่แล้ว ในมนุษย์ทุกคนเป็นพื้นฐาน
แต่ว่า  บางโรงเรียนบางทีก็ไปปิดกั้นธรรมชาตินั้น  ทำให้เด็กกลายเป็นผู้ถูกสอน ต่างจากที่เป็นผู้เรียนด้วยตัวเอง

ผู้ถูกสอนกับผู้เรียนจะต่างกัน โรงเรียนส่วนใหญ่ทำนักเรียนให้กลายเป็นผู้ถูกสอน แล้วก็รู้แต่ในเรื่องที่จำกัดที่ครูตัดสินใจมอบหมายให้ นั้น
หลักที่ถูกต้องนี้ แพร่กระจายไปทั่ว มีโรงเรียนดีๆ หลายแห่งมาก ที่ยึดระบบนี้ และทำได้ดี ...ไม่ได้ยึดติดอยู่แค่ 2-3 โรงเรียนแล้ว...
เด็กยุคนี้ น่าจะมีคุณภาพ มากกว่าเด็กยุคเก่า
ไม่ได้เจตนา จะคัดค้านอะไร แค่จะบอกว่า เดี๋ยวนี้ โรงเรียนดีๆ ครูดีๆ ระบบดีๆ ก็มีมาก อยู่ที่เราจะเลือกให้เด็ก..

เขียน 11 Aug 2009 @ 11:32 () แก้ไข 11 Aug 2009 @ 11:35, ()


ความเห็น (0)