อนุทิน 43333 - จริญญา

จริญญา

ข้อเสียของการทำงานบน Information Technology คือระบบการเก็บหลักฐานเพื่ออ้างอิง เพราะความสามารถในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วนั้น นำมาซึ่งการสร้าง "ของใหม่ ทดแทนของเก่า" ที่ "ของเก่า" จะหายไปทันที หากไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบ ทำให้ยากต่อการเรียกใช้ในครั้งต่อไป กลายเป็น "ข้อมูลเก่าในอากาศ" เชื่อถือไม่ได้

เขียน 11 Aug 2009 @ 10:39 ()


ความเห็น (0)