อนุทิน 43322 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอประชุมวิชาการสมาคมฯ ให้ตุ้ยแล้ว

ผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด*

(Outcomes of Nursing  Care  in Cancer receiving Chemotherapy)

 

เขียน 11 Aug 2009 @ 06:40 () แก้ไข 11 Aug 2009 @ 06:43, ()


ความเห็น (0)