อนุทิน 43322 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

ส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอประชุมวิชาการสมาคมฯ ให้ตุ้ยแล้ว

ผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด*

(Outcomes of Nursing  Care  in Cancer receiving Chemotherapy)

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)