อนุทิน 4331 - ปภังกร Happinesss

การได้อ่าน ได้คิด ได้เพิ่ม ได้เขียนข้อความเพิ่มในบันทึกเดิม

เป็นการต่อยอดความคิดให้ได้ผลทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง พร้อมแนวขนาน

จากเดิมถ้าเขียนบันทึกหนึ่ง แล้วคิดได้ไปเขียนอีกบันทึกหนึ่ง ผลที่ได้จะกว้าง ๆ คลอบคลุมแต่ไม่ลึก ไม่ซึ้ง ถึงใจ ถึงแก่น

เขียน 09 May 2008 @ 11:59 ()


ความเห็น (0)