อนุทิน #43295

  ติดต่อ

ยาก..ที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ยาก..ที่ชีวิตสัตว์จะอยู่สบาย

ยาก..ที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ

ยาก..ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติมา

เราทั้งหลายเมื่อได้ฐานะที่ได้โดยยากแล้ว

สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุญเก่าสร้างบุญใหม่

รักษาศีลห้า ทานมังสวิรัติ ละเลิกอบายมุข

ชีวิตจะทุกข์น้อยลง..บุญรักษา

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)