อนุทิน 43295 - บุณยกร

บุณยกร

ยาก..ที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ยาก..ที่ชีวิตสัตว์จะอยู่สบาย

ยาก..ที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ

ยาก..ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติมา

เราทั้งหลายเมื่อได้ฐานะที่ได้โดยยากแล้ว

สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุญเก่าสร้างบุญใหม่

รักษาศีลห้า ทานมังสวิรัติ ละเลิกอบายมุข

ชีวิตจะทุกข์น้อยลง..บุญรักษา

 

เขียน 10 Aug 2009 @ 20:57 ()


ความเห็น (0)