อนุทิน 43287 - มะปรางเปรี้ยว

อบรมการพัฒนาระบบ

  • กำลังเครียด ว่าจะเขียนเป็นยังไงให้สื่อความหมายไม่เพี้ยน
  • งานนี้ใส่ประสบการณ์เข้าไปมากกว่าทฤษฎี
  • -_-"
เขียน 10 Aug 2009 @ 18:14 ()


ความเห็น (0)