อนุทิน 43268 - เทียนน้อย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 52 ขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลห้อง icu 1

โรงพยาบาลมหาสารคาม ที่ได้ช่วยยื้อชีวิตพ่อไว้ จนพ่อสามารถอยู่

มาได้จนถึงทุกวันนี้...แม้ว่า...เหตุการณ์วันนั้น...อาจต้องสูญเสียพ่อ

ไป...ไม่ว่าพ่อจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่...ขอทำวันนี้ให้ดีที่สุด...

เขียน 10 Aug 2009 @ 12:14 ()


ความเห็น (0)