อนุทิน 43266 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าทำงานโรงเรียน เฃ้านี้กลุ่มคุณภาพเฃียงกลมมาขอใช้ห้องจัดอบรมขยายผลให้ตัวแทนครูแต่ละโรงเรียนฝึกการกรอกข้อมูล e-profile ให้ทุกคนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 14 ส.ค.นี้

  • เย็นประชุมครู ทำ MOU มอบช็อคโกแลตเหล้าเพื่อดื่มสาบาน

  • กลับบ้านค่ำ ผอ.ศักดาโทรฯถามข่าวและจะส่งงานชิ้นสุดท้ายแวะขยายรูป
  • สองทุ่มเศษ ดร.กาญจนาโทรฯหา เชิญเป็นทีมวิชาการ และขอครูไอซีทีมาบันทึกภาพทำไฮไลท์
เขียน 10 Aug 2009 @ 11:43 () แก้ไข 11 Aug 2009 @ 20:43, ()


ความเห็น (0)