อนุทิน 43247 - ครูแมว อักษรา

การบูรณาการทางปัญญาคืออะไร คำตอบที่ได้จากการเรียนรู้ใน3วันนี้คือ การเชื่อมพลังคนตัวเล็กๆของลำปางและจังหวัดต่างๆของประเทศเข้าหากันด้วยกระบวนการหันหน้าเข้าหากัน นำหัวใจที่อ่อนโยนมาแลกเปลื่ยนเรียนรู้กัน และที่สำคัญคือต้องมองเห็นเป้าหมายอันสุงสุดของชีวิตที่เป็นความดีความงามความจริงของชีวิตร่วมกัน เติมพลังใจให้กันและกัน เปลี่ยน"ฉัน" เป็น "เรา"และเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่มีหัวใจรักเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ครูแมวได้แต่บอกกับตัวเองอย่างลึกซี้งและใคร่ครวญว่าต้องเริ่มที่ ตัวเอง

เขียน 09 Aug 2009 @ 21:40 ()


ความเห็น (0)