อนุทิน 43246 - ครูแมว อักษรา

วันนี้ได้ไปร่วมเรียนรู้กับเครือข่ายภาคสังคมของลำปางเป็นวันที่3 มีครูfaขั้นบรมครูท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิรพันธ์ นำกระบวนการ  วันนี้ท่านอาจาย์ให้refiection and inquiry สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน2วันที่ผ่านมา ครูแมวได้ครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งกับการเรียนรู้ครั้งสำคัญของตนเองในครั้งนี้ได้พบว่า การได้แลกเปลี่ยนกับคนจิตอาสาหลากหลายอาชีพและคือคนเล็กๆที่มีจิตใจงดงามคือการเรียนรู้ที่มีพลัง    ทำให้ตัวตนของเราเล็กลง และรักมนุษย์มากขึ้น อยากทำความดีเพิ่มมากขี้นอีก  ได้เรียนรู้ทักษะการตั้งคำถามที่ลึกมากขี้นจากบรมครู การถอยออกมาจากสิ่งที่ทำเพื่อมองให้ลึกชัดเกิดปัญญา การเช็คสนามพลังการเรียนรู้ด้วยสติ และจิตที่อ่อนโยน

เขียน 09 Aug 2009 @ 21:23 ()


ความเห็น (0)