อนุทิน 43241 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

ช่วง 10.00 น. ประชุมฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสมาคมพยาบาล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมจัดประชุมวิชาการประจำปี 2552 จัดงานเกษียณด้วย มีการนำเสนอผลงานวิจัย เราอยู่ประจำห้องนำเสนอ Oral presentation กลุ่มชุมชน

  เขียน:  

ความเห็น (0)