อนุทิน #43241

ช่วง 10.00 น. ประชุมฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสมาคมพยาบาล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมจัดประชุมวิชาการประจำปี 2552 จัดงานเกษียณด้วย มีการนำเสนอผลงานวิจัย เราอยู่ประจำห้องนำเสนอ Oral presentation กลุ่มชุมชน

เขียน:

ความเห็น (0)