อนุทิน 43234 - ทนัน ภิวงศ์งาม

เถิงก๋ารจะนัก งานหนักเปียงไหน หากใจ๋สบาย ก๋ายฟื้นคืนสู้
หากใจ๋บ่ดี สุดที่จักกู้ ก๋ายก็บ่ฟู บ่คึก
แต่ก๋ายกับใจ๋ ต้องได้ต๋ามนึก คือฝึกหื้อได้ สองนัย
ก๋ำลังก๋ายนั้น ต้องหมั่นเคลื่อนไหว พลังปายใน ใจ๋ต้องนิ่งมั่น.

เขียน 09 Aug 2009 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)