อนุทิน #43234

  ติดต่อ

เถิงก๋ารจะนัก งานหนักเปียงไหน หากใจ๋สบาย ก๋ายฟื้นคืนสู้
หากใจ๋บ่ดี สุดที่จักกู้ ก๋ายก็บ่ฟู บ่คึก
แต่ก๋ายกับใจ๋ ต้องได้ต๋ามนึก คือฝึกหื้อได้ สองนัย
ก๋ำลังก๋ายนั้น ต้องหมั่นเคลื่อนไหว พลังปายใน ใจ๋ต้องนิ่งมั่น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)