อนุทิน #43211

งานโรงบุญมังสวิรัติเฉลิมพระเกียรติ ๙-๑๒ สิงหามหาราชินี

แจกอาหารมังสวิรัติ หนังสือธรรมะ ยาสมุนไพร

เริ่มตั้งแต่ 08.30 น. มีพระร่วมงาน ๑๒ รูป สามเณร

๑รูป ขณะนี้มีโยมมาร่วมบุญที่วัด ๖๓ ชีวิต

ปีนี้งบประมาณค่าทำอาหาร ๑๗,๗๗๗ บาท


บุญรักษา

เขียน:

ความเห็น (0)