อนุทิน 43210 - Ka-Poom

Ka-Poom

จัดการตนเองเสร็จ...ก็เข้ามาสู่การจัดการเรื่องงาน คิดได้ว่าน่าจะเขียนเรื่อง "การเชื่อมต่อ R2R ใน อสม." จากนั้นก็เขียนเรื่องชมรมเพื่อนรักเพื่อนที่ทำงานเพื่อผู้พิการทางจิต ...

ทำหนังสือวารสารประจำเดือน...หากน้องหนุ่ยไม่เตือนเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลย แล้วก็เรียบเรียงแผนภาพการทำงานให้ชัดเจน ==> ชีวิตพึงดำเนินไปอย่างมีเป้าหมาย

จากนั้นเขียน story bord ของ KC-DM Model ต่อ ทำจนถึงวาระสุดท้ายดั่งที่พี่อุ๊ - ผู้ล่วงลับไปแล้วทำให้ดูทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง

เขียน 09 Aug 2009 @ 10:07 () แก้ไข 09 Aug 2009 @ 10:09, ()


ความเห็น (0)