อนุทิน #43206

Acer AS1810T "อาจจะ" มีปัญหาเกี่ยวกับ wireless network card เมื่อใช้ Ubuntu 9.04 ต้องทดลองต่อไป

เขียน:

ความเห็น (0)