อนุทิน 43206 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

Acer AS1810T "อาจจะ" มีปัญหาเกี่ยวกับ wireless network card เมื่อใช้ Ubuntu 9.04 ต้องทดลองต่อไป

เขียน 09 Aug 2009 @ 09:06 ()


ความเห็น (0)