อนุทิน 43203 - Ka-Poom

  ติดต่อ

เมื่อเช้าไปวัดป่าสวนโมกข์ เส้นทางการเดินทางไปแตกต่างจากเดิมชวนกันกับพี่อ้อมลัดเลาะไปตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย แต่ในใจเราสองคนไม่มีความเร่งรีบ แต่ลึกๆ เชื่อว่าเราไปทันและได้ร่วมมีโอกาสได้ฟังเทศน์... เทศน์ที่เป็นองค์ความรู้ผ่านการปฏิบัติของพระรูปนั้นๆ...

การได้สำรวมกาย วาจา และใจเป็นสิ่งที่เราพึงทำในทุกขณะจิต

  เขียน:  

ความเห็น (0)