อนุทิน 43141 - Ka-Poom

Ka-Poom

เมื่อวาน 7 สิงหาคม 2552 มีประชุมเครือข่าย ชมรมเพื่อนรักเพื่อน ที่ทำงานเพื่อผู้พิการทางจิต

ที่จัดตั้งขึ้นโดยคนทำงาน อสม. คณะกรรมชุมชน...เป็นการงานที่เคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ต้องชื่นชมคณะกรรมการชมรม และพี่เลี้ยงอย่างน้องหนุ่ย-สุภาพร ...

เรามีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็น "มูลนิธิได้ในอนาคต"

เขียน 08 Aug 2009 @ 10:13 () แก้ไข 08 Aug 2009 @ 10:14, ()


ความเห็น (0)