อนุทิน 43140 - Ka-Poom

Ka-Poom

ทบทวนภาระการงาน ... ใจนั้นมักคอยเคลื่อนไปปฏิเสธ แต่ตัวรู้ทำให้เราทันว่าเจ้าจิตจอมซนนี้กำลังเคลื่อนไปทางไหน... เคลื่อนไปทางชอบใจหรือไม่ชอบใจ

สภาวะเฉยๆ...จริงๆ แล้วก็คือ การเคลื่อนไปทางไม่ชอบใจได้เสมอ เพราะเจ้าจอมซนแห่งจิตนี่เคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วมาก ไม่มีเครื่องมือใดจับได้ทัน นอกจาก "สติ"

การดัดตนไม่ได้เพียงแค่การดัดร่างกาย หากแต่คือ การดัดใจ ดัดสันดานอันเป็นรากเหง้าของจิตเรานี่เอง...

 

เขียน 08 Aug 2009 @ 10:10 ()


ความเห็น (0)