อนุทิน #43133

วันนี้..ผมได้มาอบรมการใช้โปรแกรม Photoscape โดย อ.ดุจดาว

ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ โดย ผอ.ชาตรี  สกุลบุญมา ประธานเครือข่าย

6 - 8 สิงหาคม  2552  ขอขอบคุณ ผอ. และทีมงานที่ให้ความรู้ครับ..

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)