อนุทิน 43133 - กุลาชัย ( KULACHI )

วันนี้..ผมได้มาอบรมการใช้โปรแกรม Photoscape โดย อ.ดุจดาว

ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ โดย ผอ.ชาตรี  สกุลบุญมา ประธานเครือข่าย

6 - 8 สิงหาคม  2552  ขอขอบคุณ ผอ. และทีมงานที่ให้ความรู้ครับ..

เขียน 08 Aug 2009 @ 09:33 () แก้ไข 08 Aug 2009 @ 09:36, ()


ความเห็น (0)