อนุทิน 43121 - มะปรางเปรี้ยว

อบรมให้กรมสุขภาพจิต

วันนี้ตอนบ่ายนั่งอ่านเอกสารและเตรียมสไลน์การพัฒนาระบบ พยายามเขียนออกมาเป็นภาษาไทย พร้อมกับใส่ประสบการณ์ของตนเองลงไป คาดว่าน่าจะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ง่าย

แต่ยังไม่เสร็จ ยังเหลืออีกหลายหัวข้อ

เขียน 07 Aug 2009 @ 23:44 ()


ความเห็น (0)