อนุทิน 43103 - Sasinand

Sasinand

มีข้อมูลเรื่องสมุนไพรต้านโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมคือ...

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร   เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี  ได้แนะนำสมุนไพรต้านหวัดไว้อย่างน่าสนใจ  มีพืชและสมุนไพรหลายชนิดมากที่จะช่วย ต้านเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ แม้จะไม่ได้ผล 100%อย่างน้อยที่สุดก็น่าจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

เขียน 07 Aug 2009 @ 19:39 () แก้ไข 07 Aug 2009 @ 19:40, ()


ความเห็น (0)