อนุทิน 43095 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ประชุม APNs ให้แต่ละคนเล่าเรื่องงานที่ทำในกลุ่มประชากรของตนเอง

คุณนุชจรีย์ หอมนาน APN_CAPD

คุณสุมนา สัมฤทธิ์ริน APN_Abuse

คุณภัทรานิษฐ์  จิรวัสโชติกานต์ APN_CHCA

คุณเพชรรัตน์ บุตะเขียว  APN_DM

คุณอุบล จ๋วงพานิช APN_Oncology

เขียน 07 Aug 2009 @ 17:03 ()


ความเห็น (0)