อนุทิน 43083 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีนักวิจัยที่ Queen's University of Belfast ประดิษฐ์ตัววัด remote sensing แบบใหม่ที่ตัวเล็กมาก แต่มีทัศนภาพที่มองฝ่าเมฆได้ดี ซึ่งเมื่อติดตั้งจากดาวเทียม จะสามารถวัดทั้งอุณหภูมิ ความชื้น และองค์ประกอบของก๊าซในบรรยากาศได้พร้อมกันหมด

คาดว่า เมื่อใช้ตัวตรวจวัดคุณภาพสูงแบบนี้วัดข้อมูลแบบ real time ได้ละเอียดครอบคลุมกว่าที่เป็นอยู่เดิม เพื่อป้อนเข้าทำนายในคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (supercomputer) จะสามารถขยายระยะเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าไปได้อีก (ปัจจุบัน ล่วงหน้าได้แม่นยำเพียง 5 วัน)

เขียน 07 Aug 2009 @ 13:15 ()


ความเห็น (0)