อนุทิน 43055 - บุณยกร

บุณยกร

เข้าพรรษาได้เดือนหนึ่งแล้ว

มีความสุขกับการอ่านหนังสือ

จดบันทึก ทำงานในวัด เจริญภาวนา

เวลาหมดไปกับการงานและการดูแลจิต

อนวัชชะ คือการทำงานที่ไม่มีโทษ

การทำใจไม่ให้มีโทษเพราะถ้าใจเรามีโทษ

เราจะไปทำบุญทำทานที่ไหนก็ไม่มีผล

เหมือนดังคนขนปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ที่ตายแล้ว

ขอให้ทุกวันเป็นวันแห่งคุณงามความดีของทุกชีวิต

ธรรมรักษา

เขียน 07 Aug 2009 @ 06:22 ()


ความเห็น (0)