อนุทิน #43038

@42965

เห็นความเห็นของอาจารย์แล้ว คิดถึง วารสารฉลาดซื้อ ของ มูลนิธิเพื่ผู้บริโภค ฉบับ  เมื่อน้ำส้มจะทำร้ายนางเอก

อาจารย์ลองอ่านดูนะครับ น่าจะมีคำตอบที่ต้องการ

เขียน:

ความเห็น (0)