อนุทิน 43038 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

  ติดต่อ

@42965

เห็นความเห็นของอาจารย์แล้ว คิดถึง วารสารฉลาดซื้อ ของ มูลนิธิเพื่ผู้บริโภค ฉบับ  เมื่อน้ำส้มจะทำร้ายนางเอก

อาจารย์ลองอ่านดูนะครับ น่าจะมีคำตอบที่ต้องการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)