อนุทิน 43037 - ไก่...กัญญา

ไก่...กัญญา

วันนี้มีประชุม EMS Day ขาดไม่ได้ ต้องไปร่วมกิจกรรมแม้ไม่ครบเวลา รับเอกสาร ฟังมาถึงวาระที่ 4 ข้อ 4.1 (จาก 7 ข้อ) เวลา  10.15 น. ต้องรีบกลับ มข. มีนัดกับพี่แก้ว รับงานเป็นวิทยากร gotoknow ให้เป็นรอบที่ 4 ระหว่างสอนมีโทรศัพท์ตามไปประชุมสรุปประเมินผลโครงการอบรมวิทยากรหลักสูตร พพภ. ทั้ง 4 รุ่นที่พึ่งจบไป ต้องขอโทษไปไม่ได้  จะติดตามเรื่องอีกครั้ง

พรุ่งนี้เช้าประชุมเตรียมพร้อมทีมวิทยากรฝึกปฏิบัติบุคลากรด่านหน้าวันเสาร์ และบ่ายสองร่วมประชุมกับกรรมการ CPR โรงพยาบาลปรับแผนและเตรียมอบรม ACLS แพทย์ พยาบาลทั่วประเทศ 17-20 สค 52 นี้

อย่าลืมตามเรื่องจองที่พักสัมมนาอุบัติเหตุจราจร ทำหนังสือเชิญประชุมทีมงาน

เขียน 06 Aug 2009 @ 23:09 () แก้ไข 06 Aug 2009 @ 23:10, ()


ความเห็น (0)