อนุทิน 4303 - ธ.วั ช ชั ย

อยากรู้จริง ใครตั้งชื่อพายุ "รามสูร"

น่าจะเป็นพายุข้าวปุ้น พายุทองหยอด จะได้หน่อมแน้มหน่อย

ก่อนนี้ก็มีพายุทุเรียน หนามแหลมๆ มาเลย

เขียน 09 May 2008 @ 09:32 () แก้ไข 09 May 2008 @ 09:33, ()


ความเห็น (0)