อนุทิน 43018 - kmsabai

  ติดต่อ

สรุปธรรมที่เข้าใจ

  เรื่องของอาสวะ  หลวงตาวัดป่าโสมนัส สอนว่าคือการไหลออกมา  ไหลตลอด

 กลับมาที่จิตก็พบว่ามีเรื่องที่ไหลออกมาจากจิตตลอดเวลา

 

 ฟังเรื่องนิวรณ์ก็เข้าใจมากขึ้น

 แต่หลยๆเรื่องตอนนี้คิดไม่ออก  ลืม

 

ทำให้รู้สึกคิดเอาว่า  สติปัญญานั้นต้องพัฒนาอีกมาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)