อนุทิน 43011 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

      นักเรียนชั้น ม.๖/๑  ถูกครูบางคนทำร้ายจิตใจ
ให้หมองหม่น    ครูอย่างเราได้แต่ปลอบขวัญให้
ผ่อนคลาย  ด้วยคำสอนของหลวงพ่อจรัญ
"ปากอย่าไว  ใจอย่าร้อน  เรื่องเก่าก่อนอย่ารื้อฟื้น
เรื่องคนอื่นอย่าเอามาคิด  กิจที่เป็นประโยชน์พึงรีบทำ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)