อนุทิน #42992

วันเสาร์นี้ต้องเป็นวิทยากรอบรม การสร้างบล็อกให้กับคุณครูผู้สอนค
ณิตศาสตร์ ตื่นเต้นจัง เอกสารอบรมก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีเท่าไร
แต่อย่างไรวันนี้คู่มือต้องเรียบร้อย สู้ ๆๆ

เขียน:

ความเห็น (0)