อนุทิน 42992 - KunKruPhattanee

วันเสาร์นี้ต้องเป็นวิทยากรอบรม การสร้างบล็อกให้กับคุณครูผู้สอนค
ณิตศาสตร์ ตื่นเต้นจัง เอกสารอบรมก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีเท่าไร
แต่อย่างไรวันนี้คู่มือต้องเรียบร้อย สู้ ๆๆ

เขียน 06 Aug 2009 @ 14:44 ()


ความเห็น (0)