อนุทิน #42984

กรุงเทพฯ คือสิงค์โปร์ ส่วนอื่นๆ ในประเทศไทยคือมาเลเซียในเกาะชวา

เขียน:

ความเห็น (0)