อนุทิน 42984 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

กรุงเทพฯ คือสิงค์โปร์ ส่วนอื่นๆ ในประเทศไทยคือมาเลเซียในเกาะชวา

เขียน 06 Aug 2009 @ 12:43 ()


ความเห็น (0)