อนุทิน 42960 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่ทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจ

จริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เรา

ทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้องและเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆให้ผลของความดีเกิดมากขึ้นๆก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวม ไว้มิให้เสื่อมลงไปและจะช่วยฟื้นคืนดีขึ้นได้โดยลำดับ...

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขียน 06 Aug 2009 @ 05:11 ()


ความเห็น (0)