อนุทิน 42959 - วชิระ บถพิบูลย์

มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง หลังจากครั้งที่แล้วได้พบกับบุคคลสำคัญ สามสี่ คนที่มีความฝันและอุดมคติรวมทั้งมุมมองต่อโลกและสังคมที่งดงามและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วม ครั้งนี้หัวข้อการจัดการความรู้ น่าสนใจมาก เคยฟังจากอาจารย์วิจารณ์, ดร. ประพนธ์ มาบ้าง พอจะรู้ว่าความรู้ในตัวคนก็สำคัญ เป็นความรู้ที่สั่งสมจากประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เป็นความรู้ที่ใช้จริงในพท. ปฏิบัติการมาแล้ว หากสามารถกำหนดเป้าหมายทิศทางให้ชัดเจน และกำหนดวิธีที่จะสกัดออกมาถ่ายทอดแสดงให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้รับฟังได้ด้วยย่อมจะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล เป็นการเรียนรู้ท่ามกลางกัลยาณมิตรที่สร้างความสุขให้ด้วย พรุ่งนี้จะได้ฟัง ได้เห็นในส่วนของภาคเอกชน(ที่แสวงหากำไร) ดูบ้าง ว่ามีมุมมองต่อสิ่งที่เรียกว่า"ความรู้" อย่างไร

เขียน 06 Aug 2009 @ 03:35 () แก้ไข 06 Aug 2009 @ 03:39, ()


ความเห็น (0)