อนุทิน 42943 - ครูแมว อักษรา

บันทึกกันลืม เมื่อวันที่30กคถึงวันที่2สค ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทครูfaสร้างสุขร่วมกับแผนงานสุขภาวะครอบครัว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่มกับสพฐ ที่โรงแรมเคพีอ.กุมภวาปีจ.อุดรธานี มีคณะครูจาก7จังหวัดของภาคอีสานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ อุดรธานี  มุกดาหาร ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครพนม และกาฬสินธุ์ มีคณะครูfaสร้างสุขจากโรงเรียนบ่อไร่จตราด พ่อแม่รักลูกจากกรุงเทพและครูfaจากครอบ ครัวเข้มแข็งสุรินทร์ร่วมด้วยช่วยกันก่อการดี กระบวนการเรียนรู้เป๊นไปด้วยความงดงาม ด้วยครูคือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สร้างสุขภาวะพัฒนาเครือข่ายครอบครัวในโรงเรียนภายใต้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อิ่มบุญหนอเมื่อได้กราบหลวงตามหาบัว ที่วัดบ้านตาด สุขใจหนอที่ได้สร้างสุขกับเพื่อนครูผู้เป็นกัลยาณมิตรของแผ่นดินไทย

เขียน 05 Aug 2009 @ 21:26 ()


ความเห็น (0)