อนุทิน 42941 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การบำรุงรักษาจิตให้เข้มแข็งผ่องใสบริสุทธิ์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การบริหารจิต ซึ่งต่างกับการบริหารกาย เพราะการบริหารกายต้องทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เสมอแต่การบริหารจิตจะต้อง ฝึกฝนให้จิตสงบนิ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการฝึกจิตให้สงบมีความตั้งมั่นเสมอๆคือการทำสมาธินั่นเอง

เมื่อจิตตั้งมั่น ย่อมรู้เห็นความตามเป็นจริง

 

เขียน 05 Aug 2009 @ 21:10 ()


ความเห็น (0)