อนุทิน 42931 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • วันนี้เรียนรู้การให้เกรดและการFeedback งาน 4 ชิ้นที่ต้องส่ง
  • การRevalida มีการอัดวีดิโอด้วย ทั้งนี้เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนเรียนจริง ทำจริงหรอไม่ การเรียนออนไลน์สามารถทำแทนกันได้ เป็นมาตฐานและประกันคุณภาพเพราะหลักสูตรนี้โอนหน่วยการเรียนได้
  • อาสาเป็น B Learner และดร.คงศักดิ์ เลือกให้ฝึกเป็นผู้สัมภาษณ์ C Learner ดร.สกลวรรณ ทำได้ดีทุกคน
  • วันนี้เลิกค่ำ เหนื่อย ไม่ออกไปข้างนอก ทานของเล่นที่หอพัก ดร.ศักดิ์ชัยเอามาม่ามาให้
  • ส่งงานค่ำ คณะอบรมการศึกษาเพื่อสันติภาพมีสังสรรใต้หอพัก ชาวพม่ามาทักทาย
  • เขียน 05 Aug 2009 @ 19:37 () แก้ไข 05 Aug 2009 @ 19:38, ()


    ความเห็น (0)