อนุทิน 42927 - Sasinand

Sasinand

05-08-2552  ที่ประชุมครม.อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่องการส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 2. กำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่านหนังสือ โดยวันที่ 2 เมษายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3. กำหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษของการอ่าน
และ 4. กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้รมว.คลัง ไปดูแลมาตรการที่จะกระตุ้นหรือช่วยให้เกิดการอ่าน โดยเฉพาะเรื่องของภาษีกระดาษ ภาษีนำเข้าหนังสือต่าง ๆ

เขียน 05 Aug 2009 @ 18:16 ()


ความเห็น (0)