อนุทิน 42924 - จารุวัจน์ شافعى

กรรมการสอบตั้งคำถามส่วนใหญ่เกี่ยวกับแนวคิดการบูรณาการสอนอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดแรกของหัวข้อวิทยานิพนธ์ ร่วมด้วยประเด็นของพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนเอกชนฯ

อธิบายยาวเกือบชั่วโมง แต่พอท่านสรุป ผมก็ว่าท่านเข้าใจไม่เหมือนที่ผมเสนอ ฮือ ประเด็นนี้คุยในสาขาวิชาคุยง่ายจัง แต่พอไปคุยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่น ต่างวัฒนธรรม สื่อสารลำบาก อันนี้ตั้งปรับการนำเสนอให้ในคราวหน้า หากมีโอกาส (แต่ขอว่าไม่ใช่เป็นการสอบใหม่นะครับ ยังไม่อยากสอบตก)

เขียน 05 Aug 2009 @ 17:54 ()


ความเห็น (0)